Een Dharuba pup

Graag willen wij, om teleurstellingen over en weer te voorkomen, hieronder toelichten hoe wij te werk gaan met het toewijzen van onze pups.

Als de teef drachtig blijkt te zijn maken wij, met de families die hun interesse in een pup van ons kenbaar hebben gemaakt, een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met het hele gezin (waar de pup bij komt te wonen). Mocht de interesselijst te groot zijn, dan maken wij hierin al een voorselectie. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen aan ons kwijt, delen wij graag onze ervaringen met u en maakt u onze honden in huiselijke kring mee. Wij hebben natuurlijk ook heel wat vragen aan u die wij op dat moment ook zullen stellen, zoals wat zijn uw verwachtingen van een pup en wat zijn precies uw wensen. Na afloop van dit gesprek vinden wij het belangrijk dat er een klik is van beide kanten. Als dit zo is dan bent u welkom op onze wachtlijst.

Nadat de pups geboren zijn zullen wij eerst de tijd nemen voor de verzorging van moeder en pups. Als dit allemaal stabiel is nemen wij contact op met alle mensen op onze wachtlijst en laten wij weten of er een pup voor hen bij zit. Of wij hen een pup aan kunnen bieden hangt van een aantal factoren af, namelijk het aantal geboren pups, de wensen reu/teef, wel of geen ridge, eventuele ridgefouten, wel of geen extra kronen. Het is niet zo dat 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Wij hanteren ook geen nummering op de wachtlijst. Ons gevoel speelt wel een grote rol, maar dat is logisch als je met zoveel liefde en zorgvuldigheid fokt.

De eerste drie a vier weken staan volledig in het teken van rust, regelmaat en reinheid. Wij zullen dan nog geen pupbezoek ontvangen, wel delen wij al volop foto's via onze socialmedia kanalen. Na deze weken zijn de pupmensen elk weekend op bepaalde tijden welkom om de pups te komen bewonderen, voelen en ruiken. Na ongeveer zeven weken wijzen we de pups toe aan de families. Omdat wij dag en nacht met de pups door hebben gebracht en daardoor een goed beeld van de karakters hebben, kunnen wij de juiste match maken. Vanzelfsprekend gaat dit in samenspraak en houden wij rekening met de wensen die eerder zijn aangegeven. Juist daarom is het belangrijk voor de pupmensen om niet te focussen op een bepaald hondje, maar een open vizier te houden. Rond week 8 mogen de pups verhuizen naar hun nieuwe thuis en kan voor de pupmensen het genieten pas echt beginnen.

Een dharubapup verlaat het nest met:

 • Gefokt volgens de richtlijnen van de RRCN https://www.rrcn.nl/verenigingsfokreglement-vfr/ 
 • FCI stamboom
 • EU dierenpaspoort
 • Informatiemap vol tips en tools
 • Gevaccineerd, gechipt, ontwormd en nagekeken door onze dierenarts
 • Vanaf de geboorte 8 weken vol liefde en aandacht en in het nest al veel aandacht voor zindelijkheidstraining
 • Een koopcontract door ons en u ondertekend
 • Staan wij voor u klaar om vragen te beantwoorden of om u te helpen waar nodig

Wat verwachten wij van u?

 • Wij vinden het belangrijk dat onze pups een liefdevol en huiselijk onderkomen krijgen bij mensen met een actieve levensstijl, zodat de hond de beweging krijgt die hij/zij nodig heeft
 • U beschikt over een basiskennis over het hebben en houden van honden en met de nadruk op het ras Rhodesian Ridgeback
 • Openstaan voor het volgen van een training die past bij de Rhodesian Ridgeback

 

To avoid any disappointment, we would like to explain how we go about assigning our puppies.

 

Once the female dog is confirmed pregnant, we schedule a personal introduction meeting with the families who have expressed interest in getting a puppy from us. During this meeting, which involves the entire family (including where the puppy will be living), you can ask us any questions you may have. We will share our experiences with you and introduce you to our dogs in a home environment. Naturally, we will also have several questions for you regarding your expectations for a puppy and your specific preferences. If both parties feel a connection after the meeting, you will be welcomed to our waiting list.

After the puppies are born, we prioritize taking care of the mother and pups. Once everything is stable, we contact everyone on our waiting list to let them know if there is a puppy available for them. Our ability to offer a puppy depends on several factors, including the number of puppies born, preferences for male/female, presence or absence of ridge, potential ridge faults, and additional dental crowns. Please note that "first come, first served" does not apply in our selection process. We also do not assign numbers on our waiting list. Our intuition does play a significant role because breeding requires love and careful consideration.

 

The first three to four weeks are dedicated to providing rest, routine, and cleanliness for the pups. During this time, we do not allow any visitors but share plenty of photos through our social media channels. After these weeks, prospective owners are welcome to visit the puppies on weekends at specified times to admire them and interact with them physically and emotionally. Around seven weeks old, we allocate the puppies to their respective families based on our close observation of their personalities since we have spent day and night with them. Of course, this decision-making process involves discussion while taking into account previously stated preferences. This is why it's important for prospective owners not to focus solely on a particular puppy but to remain open-minded. By week 8, the puppies are ready to move to their new homes, and that's when the real enjoyment begins for the prospective owners.

 

When a Dharuba puppy leaves our nest, they will have:

- Been bred according to the guidelines of RRCN (Rhodesian Ridgeback Club of The Netherlands)

- An FCI pedigree

- An EU pet passport

- An information folder with tips and tools

- Been vaccinated, microchipped, dewormed, and examined by our veterinarian

- Received plenty of love and attention from birth until 8 weeks, with emphasis on potty training

- A purchase contract signed by both parties

- Our availability to answer questions or provide assistance when needed

 

What do we expect from you?

- A loving and homely environment for our puppies, with owners who lead an active lifestyle to ensure they receive the necessary exercise.

- Basic knowledge about dog ownership, particularly regarding Rhodesian Ridgebacks.

- Willingness to participate in a training program suitable for Rhodesian Ridgebacks.